Kā iestāties 10. klasē

Rīgas 49.vidusskola 2018./2019.mācību gadā 10.klasē uzņems skolēnus šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti matemātika)
    Saite uz A mācību plānu
  • vispārizglītojošais virziens (kods 31011011, padziļināti angļu valoda)
    Saite uz B mācību plānu
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti bioloģija, izvēlei padziļināti ķīmija vai lauksaimniecības pamati)
    Saite uz C mācību plānu

Visās izglītības programmās 1.svešvaloda – angļu valoda, visi skolēni apgūst vācu un krievu valodu.


Pretendentiem š.g. 19. maijā plkst. 11.00 skolā aktu zālē jākārto iestājpārbaudījumi matemātikā un latviešu valodā.

Uzņemšanas noteikumi

Katra iestājpārbaudījuma ilgums 40 minūtes, starpbrīdis starp iestājpārbaudījumiem 10 minūtes.

Pieteikšanās uz iestājpārbaudījumu elektroniski šeit vai klātienē skolā no 7. maija iesniedzot noteiktas formas pieteikumu skolas lietvedības pārzinei. Pretendējot uz vairākām izglītības programmām, iesniegumā jānorāda programmu prioritāra secība.

Ja ir jautājumi, lūdzu sazinieties ar skolu.