Kā iestāties 10. klasē

Rīgas 49.vidusskola 2017./2018.mācību gadā 10.klasē uzņems skolēnus šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:

 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti matemātika)
  Saite uz A mācību plānu
 • vispārizglītojošais virziens (kods 31011011, padziļināti angļu valoda)
  Saite uz B mācību plānu
 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti bioloģija, izvēlei padziļināti ķīmija vai lauksaimniecības pamati)
  Saite uz C mācību plānu

Visās izglītības programmās 1.svešvaloda – angļu valoda, visi skolēni apgūst vācu un krievu valodu.


Pretendentiem uz 10.klasi informatīvā sanāksme 12.06.2017. plkst. 11.00 aktu zālē, 3.stāvā. 10.klašu pretendentu sarakstus skatīt šeit.

Pēc tam tikšanās ar klašu audzinātājiem:

 • a klase 4.stāvā, 103. telpā, skolotāja L. Takere;
 • b klase 3.stāvā, 82. telpā, skolotāja K. Freiberga;
 • c klase 3.stāvā, 81. telpā, skolotāja A. Cvetkova.

Līdzi jāņem šādi dokumenti:

 • iesniegums (lejupielādēt šeit);
 • dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālu);
 • medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 026/u un izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām potēm);
 • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm).

Pretendentu dokumentus vēl pieņems 13. jūnijā no 9.00-13.00.

Saite uz uzņemšanas noteikumiem

Neskaidrību gadījumā zvanīt direktora vietniecei Antrai Barvikai 67273859