Kontaktinformācija

Sporta kompleksa dežurante
tel.:  +371 67315810

Sporta kompleksa vadītājs Mārcis Liepiņš
mob.tel.: +371 29171117
e-pasts: marcis@49.lv