Kontaktinformācija

Direktors Imants Mednis: 67274932

Direktora vietniece mācību darbā (7.-12.klases)
Antra Barvika:
67273859

Direktora vietniece mācību darbā (1.-6.klases)
Dzintra Krastiņa:
67277583

Sociālā pedagoģe: Olita Kudrjavceva

Lietvede: 67271613

Sporta kompleksa dežurants: 67315810

Skolas e-pasta adrese: r49vs@riga.lv

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga, LV-1010

Kā mums atrast?