Projekti

Projekts Projekta dalībnieki Projekta  dalībvalstis Projekta apraksts
e – Twinning Challenge Box

2016. gada septembris – 2017. gada maijs

Koordinators: Lonija Grīnfelde

8. c klases skolēni

Portugāle, Čehija, Grieķija, Rumānija, Francija, Itālija, Horvātija, Polija, Turcija Skolēni gūst zināšanas par dažādu valstu kultūru, pilnveido valodu un komunikatīvo kompetenci, sadarbojoties e Twinning vidē, sūtot pa pastu kasti ar pieciem  savas valsts kultūru raksturojošiem priekšmetiem un uzdevumiem pārējo valstu skolēniem. Projekta noslēgumā saņemtās informācijas apkopošana un analīze.
Erasmus +

Nr. 2014-1-LV01 – KA200-0004823

Introducing Online collaboration methods and tools in education

Projekta  ilgums: 24 mēneši

Koordinators: Ieva Šmite

Skolotājas: Anželika Pgodina, Jolanta Mūrniece, Lolita Kadakovska, Sintija Gile, Jana Sakne, Olita Kudrjavceva, Indra Lazdiņa, Gunta Stepīte, Karīna Freiberga, Anna Krasko-Krastiņa, Inese Jaškule

Latvija, Igaunija, Lietuva, Īrija, Vācija Skolotāji  apgūst tiešsaistes sadarbības rīkus, lai izmantotu tos profesionālajā darbībā, iesaistot skolēnus.
Rīgas dome  “Rīgas skolēnu līdzdalība starptautiskos pasākumos”

Skolēnu pašpārvaldes pilsoniskās līdzdalības kompetenču  pilnveide vidusskolā

2017. gada februāris – 2017. gada decembris

 

Skolēnu pašpārvalde

Latvija, Igaunija Projekta mērķis –  sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti, pilsonisko līdzdalību, veicinot  vidusskolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņu un sadarbību. Paredzēti semināri par Eiropas pilsoņu iespējām un uzdevumiem, kā arī skolēnu pašpārvalžu turpmākās sadarbības plānošana.
Erasmus + KA2 

Nr. 2016-1-LT01 – KA201-023232

 Starpdisciplinārā ekonomikas, ētikas un sociālo zinību mācība vidusskolā
2017. gada marts – 2017. gada novembris

 

Vēstures, ekonomikas, sociālo zinību skolotāji un vidusskolas klašu audzinātāji

Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija Projekta pamatā pētījums par ekonomikas, ētikas un pilsonības integrāciju.

Projekta gaitā paredzēts, gatavot mācību materiālus, izmantot tos stundās un analizēt paveiktā rezultātus.

Eiropas Parlamenta vēstnieku skola
2017. gada februāris – 2017. gada jūnijs
 

Skolotājas: Vita Vilka, Laima Takere, Indra Lazdiņa, Aina Babre

10. klašu skolēni

Skolēnu pašpārvalde

25 Latvijas skolas Projekta gaitā tiek veicināta ES tematikas izmantošana mācību stundās un organizēti ārpusstundu pasākumi. Skolēnu un skolotāju sadarbības rezultātā tapis Eiropas dienas scenārijs, paredzēta plakātu izstāde svešvalodās, kā arī vecāko klašu skolēnu sagatavotas prezentācijas par dažādām Eiropas valstīm mazāko klašu skolēniem. Ieplānota  tikšanās ar  ekspertu un mācību materiālu izveide.

Projekta ietvaros tika veidota skolēna Rīgas 49. vsk. Pilsoņa portfolio