Uzņemšanas noteikumi

 

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 49. vidusskolas

vispārējās vidējās izglītības programmās tiks precizēta ar 2018. gada 8. janvāri.