Ēnu diena

Ēnu diena 2019. gadā

       Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir JA Latvia reģistrēta preču zīme. JA Latvia 2019. gadā Ēnu dienu organizē 13. februārī jauniešiem būs iespēja satikties ar saviem potenciālajiem darba devējiem, izmantojot reģistrācijai un vakanču izvēlei lielāko karjeras izglītības biržu – portālu www.enudiena.lv.

Lai piedalītos Ēnu dienā, nepieciešams aizpildīt iesniegumu un atdot audzinātājam/ai līdz 11.februārim.

ĒNU DIENAS ATSPOGUĻOJUMS – skolēna pārskats ir aizpildāms pēc Ēnu dienas, lai novērtētu ieguvumus un apkoptu iegūto informāciju.

Enu diena
© Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargāt