10. KLAŠU IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA REZULTĀTI SADAĻĀ > SKOLA > KĀ IESTĀTIES > KĀ IESTĀTIES 10.KLASĒ

24-05-18 Administrators 0 comment

14.06.2019. no plkst. 10:00 – 13:00 vai
17.06.2018. no plkst. 10:00 – 13:00 pretendentiem ar vecākiem skolā jāiesniedz:

iesniegums

* medicīnas dokumenti;

* dokuments par iegūto izglītību (kopija);

* sekmju izraksts (kopija).

10.a – 107. telpā, 10.b – 307. telpā, 10.c – 405. telpā.