Piecgadīgo bērnu reģistrācija skolai no 26. jūnija līdz 31.08. nenotiek.

10-03-17 Administrators 0 comment

No septembra – pirmdienās no plkst.17.00 – 18.00 lietvedībā (1. stāvā).