Iepirkumi

Paziņojums:

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (iznomājamā platība  4 m²), būves kadastra apzīmējums 01000190004001 un 01000190004006, nomas līgumu.

02.09.2019. Rīgas 49. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (iznomājamā platība 4 m²), būves kadastra apzīmējums 01000190004001 un 01000190004006 ,  nomas līgumu ar SIA “Kafijas pasaule”, reģistrācijas Nr. LV40103476661, nomas maksa  – EUR 652.00 mēnesī, ar termiņu līdz 01.09.2024.