Kā iestāties 10. klasē

Uzņemšanas noteikumi

thumbnail of R49V_uznemsanas_noteikumi_vidusskola_2020


Pretendentu saraksts uz 10.klasi 2020./2021.mācību gadā

thumbnail of Pretendentu saraksts uz 10 KLASI_2020

Uzņemtajiem skolēniem š.g. 29. jūnijā no plkst. 9.00 – 14.00 jāierodas skolā, lai iesniegtu medicīnas dokumentus un 2 fotogrāfijas (3×4 cm).
Rezervistiem tiks piedāvātas brīvās vietas, ņemot vērā izvēlēto virzienu un iegūto iestājpārbaudījuma rezultātu.


Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma

thumbnail of Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma_15_06_2020


Vidējās izglītības programma 10.klasēm ar izvēles virzieniem

thumbnail of Vidējās izglītības programma R49V 2020_2021 infogramma.jpg


Vispārējās vidējās izglītības programma Rīgas 49.vidusskolā 10.klasēm sākot ar 2020./2021.mācību gadu

thumbnail of Vidējās izglītības programma R49V 2020_2021_m_g mācību plāns


Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība

thumbnail of RD IKSD Iekšējie noteikumi Nr.13

 

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem notiek elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu tīmekļa vietnē https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiek uzsākta trīs nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem un tiek slēgta četras dienas pirms iestājpārbaudījumiem.