Kā iestāties 10. klasē

Rīgas 49.vidusskola 2018./2019.mācību gadā 10.klasē uzņems skolēnus šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti matemātika)
    Saite uz A mācību plānu
  • vispārizglītojošais virziens (kods 31011011, padziļināti angļu valoda)
    Saite uz B mācību plānu
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti bioloģija, izvēlei padziļināti ķīmija vai lauksaimniecības pamati)
    Saite uz C mācību plānu

Visās izglītības programmās 1.svešvaloda – angļu valoda, visi skolēni apgūst vācu un krievu valodu.


18.06.2018. no plkst. 12:00 – 18:00 pretendentiem ar vecākiem skolā jāiesniedz:

* iesniegums

* medicīnas dokumenti;

* dokuments par iegūto izglītību (kopija);

* sekmju izraksts (kopija).

10.a – 106. telpā, 10.b – 105. telpā, 10.c – 104. telpā.

Saite uz iestājpārbaudījuma rezultātiem