Kā iestāties 10. klasē

Rīgas 49.vidusskola 2019./2020.mācību gadā 10.klasē uzņems skolēnus šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti matemātika)
  • vispārizglītojošais virziens (kods 31011011, padziļināti angļu valoda)
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti bioloģija, un padziļināti ķīmija)

Visās izglītības programmās 1.svešvaloda – angļu valoda, visi skolēni apgūst vācu un krievu valodu.


Iestājpārbaudījuma uzņemšanai Rīgas 49.vidusskolas vidējās izglītības programmās 2019./2020.māc.gadā rezultāti.


Dokumentu iesniegšanas kārtība

14.06.2019. no plkst. 10:00 – 13:00 vai
17.06.2019. no plkst. 10:00 – 13:00 pretendentiem ar vecākiem skolā jāiesniedz:

* iesniegums

* medicīnas dokumenti;

* dokuments par iegūto izglītību (kopija);

* sekmju izraksts (kopija).

10.a – 107. telpā, 10.b – 307. telpā, 10.c – 405. telpā.