Kā iestāties 10. klasē

Informācija par papilduzņemšanu 10.klases

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) informē, ka 17. augustā pulksten 11.00 Rīgas 64. vidusskolā (sākumskolas telpās, Burtnieku ielā 34) tiks organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām 10.klasē 2020./2021.mācību gadā.

Reģistrācijas forma: https://ej.uz/10papilduznem

Brīvas vietas matemātikas, valodu un dabaszinātņu virzienos.


Uzņemšanas noteikumi

thumbnail of R49V_uznemsanas_noteikumi_vidusskola_2020


Pretendentu saraksts uz 10.klasi 2020./2021.mācību gadā

thumbnail of Pretendentu saraksts uz 10 KLASI_2020

Uzņemtajiem skolēniem š.g. 29. jūnijā no plkst. 9.00 – 14.00 jāierodas skolā, lai iesniegtu medicīnas dokumentus un 2 fotogrāfijas (3×4 cm).
Rezervistiem tiks piedāvātas brīvās vietas, ņemot vērā izvēlēto virzienu un iegūto iestājpārbaudījuma rezultātu.


Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma

thumbnail of Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma_15_06_2020


Vidējās izglītības programma 10.klasēm ar izvēles virzieniem

thumbnail of Vidējās izglītības programma R49V 2020_2021 infogramma.jpg


Vispārējās vidējās izglītības programma Rīgas 49.vidusskolā 10.klasēm sākot ar 2020./2021.mācību gadu

thumbnail of Vidējās izglītības programma R49V 2020_2021_m_g mācību plāns


Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība

thumbnail of RD IKSD Iekšējie noteikumi Nr.13

 

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem notiek elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu tīmekļa vietnē https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiek uzsākta trīs nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem un tiek slēgta četras dienas pirms iestājpārbaudījumiem.