Kā iestāties 10. klasē

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma

thumbnail of Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma_15_06_2020


Vidējās izglītības programma 10.klasēm ar izvēles virzieniem

thumbnail of IP Infogramma_2020-converted


Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība

thumbnail of RD IKSD Iekšējie noteikumi Nr.13

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem notiek elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu tīmekļa vietnē https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiek uzsākta trīs nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem un tiek slēgta četras dienas pirms iestājpārbaudījumiem.