Kontaktinformācija

Uzmanību, ir mainīts tālruņa numurs!

Sporta kompleksa dežurante
tel.:  +371 67474077

Sporta kompleksa vadītājs Mārcis Liepiņš
mob.tel.: +371 29171117
e-pasts: marcis@49.lv