Kontaktinformācija

Lietvedība 67474080

Direktora vietniece mācību darbā (7.-12.klases) 67474097

Direktora vietniece mācību darbā (1.-6..klases) 67474096

Pieteikšanās vecāku dienai 67474078

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 67474076

Sociālais pedagogs 67474099

Sporta kompleksa dežurants 67474077

Skolas e-pasta adrese: r49vs@riga.lv

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga, LV-1010

Kā mums atrast?