Mācību procesa organizācija skolā ar 2020.gada 1.septembri

thumbnail of Mācību procesa organizācija skolā4


 

thumbnail of Mācību plāns 7_12 kl oktobrim


Veselības ministrijas ieteikumi vecākiem, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

thumbnail of Ricibas_algoritms_AAEI_Covid_berni (uz zila)


thumbnail of Ieksejie_noteikumi_CV-19_5-nts 1lpp

thumbnail of Ieksejie_noteikumi_CV-19_5-nts 2lpp

thumbnail of Ieksejie_noteikumi_CV-19_5-nts 3lpp

thumbnail of Ieksejie_noteikumi_CV-19_5-nts_pielikums 1lpp

thumbnail of Ieksejie_noteikumi_CV-19_5-nts_pielikums 2lpp