Iekšā “Demokrātijā”

Demokrātija pasaulē šobrīd saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Lai izprastu demokrātijas pamatelementu nozīmību, skolēni modelē dažādu risku novēršanu spēlē “Demokrātijā”.

Kursa “Vēsture un sociālās zinātnes I” tematā “Demokrātiskas valsts pārvaldīšana” 10. v klases skolēni grupās veido savas demokrātiskās valstis un cenšas tikt galā ar iespējamiem apdraudējumiem, piemēram, korupciju, diskrimināciju, negodīgām vēlēšanām, cenzūru. Spēle tematiski iekļaujas arī sociālās zinības programmā 9. klasēm.

Atsevišķu skolēnu grupu valsts veidotājiem reizēm arī rodas vēlme izmantot autoritārisma metodes, tomēr demokrātijas pamatelementi nav pārkāpjami. “Vai demokrātijas vilnis ir noplacis? Nesenie notikumi gandrīz katrā pasaules kontinentā noteikti rada reālu iemeslu bažām tiem, kuri sapņo par pasauli, kurā valda vēlēšanu urna, nevis lode. Taču tie var arī beidzot sniegt izdevību reālāk padomāt par to, kā darbojas demokratizācijas process,’’ raksta Hārvarda Universitātes un Hārvarda Biznesa skolas profesors Naiels Fergusons (Niall Campbell Douglas Ferguson). Kā tikt galā ar terorismu, populismu, varas ļaunprātīgu izmantošanu? Atbilde - liekot pretī brīvas un godīgas vēlēšanas, vārda brīvību un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī vēl citus demokrātijas pamatelementus, kuru nav nemaz tik maz. Demokrātijā pilsoņi var realizēt savas tiesības un brīvību, valstiskie lēmumi ir caurspīdīgi, tiek ievēroti tiesisko aktu hierarhija, politiskais kompromiss un ideoloģiskais plurālisms. Tad demokrātija strādā.

Spēles latviskā versija izstrādāta projektā ”DemokrātiJĀ”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Projektu īsteno Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS. Atbalstu sniedzis arī Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Spēles sākotnējā versija ar nosaukumu “Democracy Cake”, izstrādāta “The Rafto Foundation”. “Mēs to darām, lai sekmētu Latvijas skolu JĀ! demokrātijas kultūras stiprināšanai skolas ikdienā, apzinoties, ka nav pietiekami mācīt par demokrātiju, jo demokrātijā ir jādzīvo,” spēles ievadā raksta tās izstrādātāji un atbalstītāji.


page image