Rīgas 49. vidusskola meklē...

Rīgas 49. vidusskola meklē:

1) bioloģijas skolotājs (9.-12.klase) 19-25 kontaktstundas

2) angļu valodas skolotājs (1.-6.klase) 27 kontaktstundas

3) dizaina un tehnoloģiju (koks un metāls) skolotājs 18 kontaktstundas

4) matemātikas skolotājs 15 līdz 26 kontaktstundas Iespēja strādāt dažādās klašu grupās (4.-6. klasēs vai 4.-12.klasēs). Papildus iespēja audzināt klasi un vadīt individuālas konsultācijas projektā "PuMPURS"

Alga no 1000 euro.

CV sūtīt uz e-pasta adresi r49vs@riga.lv. Papildu informāciju var saņemt, zvanot direktora vietniecei mācību darbā, tālr. 67474096.