Uzņemšana 1. klasē

Pēc paziņojuma par bērna uzņemšanu 1. klasē 2021./2022. mācību gadā saņemšanas skolā jāiesniedz:

  • vecāka/aizbildņa iesniegums;
  • izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi (kopija), kuru izdevusi pirmsskolas izglītības iestāde;
  • bērna dzimšanas apliecības kopija;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)
  • 2 dokumentu fotokartiņas (uzrakstīts vārds, uzvārds);

Iesniegumu var iesniegt:

  • izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Rīgas 49.vidusskola un pievienojot iesniegumu;
  • elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: r49vs@riga.lv

Pārējo dokumentu pieņemšana skolas sporta kompleksa 1. stāvā:

7.06. no plkst. 15.00 – 18.00
8.06. no plkst. 9.00 – 15.00