Pamatizglītība

2017./2018. mācību gadā 1. klases skolēniem piedāvājam mācīties pēc Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (kods 21013111) mācību priekšmetu un mācību stundu plāna: Saite uz mācību plānu