Projekti

Projekts “Expanding Learning Mobility to New Audiences through school-civil society partnerships”

Šajā pelēkajā laikā prieks paziņot, ka skolai apstiprināja dalību EFIL’ un Erasmus+ atbalstītā projektā, sadarbojoties “AFS” organizācijām un Beļģijas, Francijas, Spānijas partnerskolām.

Šonedēļ (17.11.2020.-24.11.2020.) notika  pirmās projekta sapulces tiešsaistē, lai apspriestu tā īstenošanas turpmākos soļus.

Projekta mērķis ir izstrādāt ceļvedi individuālajām skolēnu apmaiņas programmām, jauniešiem no sociāli maznodrošinātām grupām. Plānojam, ka 2022. gadā 12 skolēni  (3 no katras dalību valsts) dosies 2 mēnešu garā apmaiņā, ko finansē Erasmus + programma,  kā arī būs rīkotas starptautiskas skolotāju mācības un projekta atbalsta pasākumi katrā no dalībvalstīm.

Uzskatām, ka ilgtermiņā projekts “Expanding Learning Mobility to New Audiences through school-civil society partnerships” veicinās skolēnu mobilitātes pieejamību un attīstību visā Eiropā.

ProjektsProjekta dalībniekiProjekta  dalībvalstisProjekta apraksts
Eiropas Parlamenta vēstnieku skola
2017. gada februāris – 
Skolotājas: Ieva Šmite, Aina Babre

9.-12. klašu skolēni

Skolēnu pašpārvalde

 25 Latvijas skolasEiropas Parlamenta Vēstnieku skolas uzdevumā mūsu skolas 11. b klases
skolnieces Leina Lazdiņa un  Elizabete Sināte izveidoja Pilsoniskuma
portfolio un aizsūtīja to uz Eiropas Parlamenta Informācijas biroju
Latvijā. Viņu izveidoto ideju portfolio ekspertu komanda izmantos
tālākai attīstībai, radot PILSOŅA PORTFOLIO, kas tiks izplatīts visām
Latvijas skolām (elektroniskā formātā). Balvā kā uzvarētāji Rīgas
49.vidusskolas 2 skolēni un viens skolotājs šogad brauks uz Eiropas
Jaunatnes dienām Strasbūrā, Francijā, 1-2.jūnijā, lai piedalīties
EUROSCOLA – interaktīvā plenārsēdes simulācijā Eiropas Parlamentā
Strasbūrā un Jaunatnes dienās EYE 2018

Projekta ietvaros tika veidota skolēna Rīgas 49. vsk. Pilsoņa portfolio

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” 2017./2018. un 2018./2019.mācību gads

Projektā iesaistīti 22 pedagogi ( tai skaitā 9 pedagogu palīgi) un 320 pamatskolas izglītojamie.

Latvijas skolas

Projektā īstenotās mācību satura aktivitātes:

 • Diskusiju klubs angļu valodā;
 • Individuāla palīdzība bērniem ar mācību grūtībām matemātikā;
 • Individuālās nodarbības  bērniem ar mācību grūtībām 2. – 3. klasē;
 • Logo ritmika 1.- 4. klašu izglītojamiem ar valodas un runas traucējumiem;
 • Nodarbību cikls “Ķīmija – tas ir interesanti” 9. klasei;
 • Pedagoga palīgs abās 1., 2., 3. un klasēs angļu valodas, matemātikas, latviešu valodas un dabas zinību stundās;
 • Pedagoga palīgs mūzikas stundās 1.- 4. klasē;
 • Praktiskās nodarbības “Datorika” klasēm;
 • Praktiskās nodarbības 3.- 4.klasēm “Planšete kā darba instruments”;
 • Tematiskās angļu valodas nodarbības individualizētam mācību atbalstam 1.- 4.klasēm;
 • Nodarbību cikls “Matemātika – tas ir interesanti” 6. klasei;
 • Nodarbību cikls ķīmijā 8.-9.klase(sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabas zinību skola”);

Fizikas gada ietvaros:

 • Laboranta piesaiste mācību stundās un ārpusstundu pasākumos;
 • Individualizētais pedagoga atbalsts izglītojamajiem ar vispārējiem sasniegumiem vidusskolā;
 • Mācību vizīte uz Tartu Zinātnes centru AHHAA.

Projektā īstenotās ārpusstundu aktivitātes:

 • Jautro rokdarbu pulciņš Mīksto rotaļlietu darināšana:
 • Prāta spēles ;
 • Žurnālistikas praktiskā darbnīca;
 • Klubs ERUDĪTS ;
 • Inovatīvā interešu izglītības programma ,,Izmanto no jauna!” (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola”);
 • Konkurss 3. un 6. klases izglītojamiem par pētniecību dabaszinībās un matemātikā (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola”).