Projekti

Projekts Projekta dalībnieki Projekta  dalībvalstis Projekta apraksts
Eiropas Parlamenta vēstnieku skola
2017. gada februāris – 
Skolotājas: Aina Babre

Vita Vilka, Laima Takere, Indra Lazdiņa 

10. klašu skolēni

Skolēnu pašpārvalde

 25 Latvijas skolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas uzdevumā mūsu skolas 11. b klases
skolnieces Leina Lazdiņa un  Elizabete Sināte izveidoja Pilsoniskuma
portfolio un aizsūtīja to uz Eiropas Parlamenta Informācijas biroju
Latvijā. Viņu izveidoto ideju portfolio ekspertu komanda izmantos
tālākai attīstībai, radot PILSOŅA PORTFOLIO, kas tiks izplatīts visām
Latvijas skolām (elektroniskā formātā). Balvā kā uzvarētāji Rīgas
49.vidusskolas 2 skolēni un viens skolotājs šogad brauks uz Eiropas
Jaunatnes dienām Strasbūrā, Francijā, 1-2.jūnijā, lai piedalīties
EUROSCOLA – interaktīvā plenārsēdes simulācijā Eiropas Parlamentā
Strasbūrā un Jaunatnes dienās EYE 2018

Projekta ietvaros tika veidota skolēna Rīgas 49. vsk. Pilsoņa portfolio

Erasmus + KA2 

Nr. 2016-1-LT01 – KA201-023232

 Starpdisciplinārā ekonomikas, ētikas un sociālo zinību mācība vidusskolā
2017. gada marts – 2017. gada novembris

 

Vēstures, ekonomikas, sociālo zinību skolotāji un vidusskolas klašu audzinātāji

Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija Projekta pamatā pētījums par ekonomikas, ētikas un pilsonības integrāciju.

Projekta gaitā paredzēts, gatavot mācību materiālus, izmantot tos stundās un analizēt paveiktā rezultātus.