Karoga vēsture

03-12-16 Administrators 0 comment

karoga-vesture-1 karoga-vesture-2

Skolas kolektīvs šo karogu ir atjaunojis, gatavojoties skolas 70 gadu jubilejai 1991.gadā. 1990.g.25.martā
Sv.Ģertrūdes baznīcā tiek iesvētīts skolas karogs. Daudzas tradīcijas, kas radās Parauga pamatskolā, ir saglabājušās līdz mūsu dienām, daudzas radušās un mainījušās līdzi laikam. Daudzas ir atkal atdzimušas. Augstākā vērtība un skolas būtiskākā tradīcija – skolēnu darbs skolas labā.