Skolas vēsture

03-12-16 Administrators 0 comment

Skolas aizsākumi meklējami 1921.gada 19.septembrī, kad, balstoties uz Izglītības ministrijas
Skolu departamenta  Rīgas pilsētas Izglītības Valdes pieņemto lēmumu , sāk darboties
Rīgas Valsts Parauga pamatskola. No tā laika skola darbojusies nepārtraukti – mainījušies tikai skolas nosaukumi un tās atrašanās vietas.
Skola savu darbu uzsāk uz laiku ierādītās telpās Todlēbena bulvārī 8, tagadējā Kalpaka bulvārī 8, kur tagad atrodas Valda Zālīša pamatskola.
1922.gada 8.septembrī Izglītības ministrija nopērk Rīgas Valsts Parauga pamatskolai savas telpas Skolas ielā 32. Šajā ēkā skola atrodas līdz pat 1957.gadam. Skolas dzīvē, atbilstoši vēsturiskajām izmaiņām, šo gadu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas. 1940./41.m.g. padomju okupācijas laikā skola maina savu nosaukumu, tā tiek pārdēvēta par Rīgas pilsētas 68.skolu ar latviešu mācību valodu, mainās arī visa skolas dzīve. Sākoties vācu okupācijai 1941.gadā, skolai atkal tiek mainīts nosaukums, turpmāk skolu sauc par Rīgas pilsētas 49.septiņgadīgo pamatskolu. 1941.gadā Skolas ielas 32. numura ēkā paredzēts ierīkot hospitāli. Mācības tiek atsāktas kādā Lazaretes ielā (tagadējās Jeruzalemes ielas) vecas skolas pēdējā stāvā. Pēc atkārtotās padomju okupācijas 1944.gadā skola atgriežas telpās Skolas ielā 32. 1955./56.m.g. skolu pārdēvē par Rīgas 49.vidusskolu.
1956.gadā Rīgas 49.vidusskolai sāk celt jaunu ēku, kurā skola atrodas pašreiz. 1957.gada 1.septembri skola sagaida jaunajās telpās toreizējā Gorkija ielā 65, tagad – Kr.Valdemāra 65. 1963.gadā skolā darbu sāk ķīmijas novirziena klases, padarot 49.vidusskolu par vienu no pirmajām novirziena skolām Rīgā. Pēdējā ķīmijas novirziena klase skolu absolvēja 1989.gada jūnijā. 1988./89.m.g. tiek izveidotas divu novirzienu klases – ķīmijas un bioloģijas, sauktas arī par ekoloģijas novirziena klasēm, un humanitārā klase. 1999./2000.m.g., mainoties vidusskolu mācību programmām, skolā darbu uzsāk humanitārā, eksaktā un tradicionāli – ekoloģiskā klase.

Skolas direktori

Skolas pirmais direktors (toreiz pēc amata – skolas pārzinis) ir Fricis Jansons. Skolā strādājis no 1921.gada līdz 1944.gadam ar pārtraukumu 1940.gadā, jo viņš nav bijis vēlams padomju varai. 1940./41.m.g. skolas direktore ir E.Āboliņa. Pēc Fr.Jansona emigrēšanas skolas direktors no 1944.gada līdz 1956.gadam ir Indriķis Ansabergs. 1957.gada 1.septembrī, skolai pārejot uz jaunajām telpām, tai vēl nav direktora, tāpēc pirmajā pusgadā direktora pienākumus veic Nikolajs Karlsbergs, kurš pēc jaunās direktores ierašanās veic mācību daļas vadītāja pienākumus. Pirmā vidusskolas direktore Kr.Valdemāra ielā ir Milda Vernere. Pēc tam skolu vada direktori: Augusts Kalniņš, Aina Kvēpa, Dace Putniņa, Biruta Kalniņa, Juris Liepiņš.