Vērtēšanas noteikumi

Rīgas 49.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 <<< R49V_Mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi_2019 >>>