Vidējā izglītība

Rīgas 49.vidusskola 2017./2018.mācību gadā 10.klasē uzņems skolēnus šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti matemātika)
  • vispārizglītojošais virziens (kods 31011011, padziļināti angļu valoda)
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti bioloģija, un padziļināti ķīmija)

Visās izglītības programmās 1.svešvaloda – angļu valoda, visi skolēni apgūst vācu un krievu valodu.