Vidējā izglītība

Rīgas 49.vidusskola 2017./2018.mācību gadā 10.klasē uzņems skolēnus šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:

  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti matemātika)
    Saite uz A mācību plānu
  • vispārizglītojošais virziens (kods 31011011, padziļināti angļu valoda)
    Saite uz B mācību plānu
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods  31013011, padziļināti bioloģija, izvēlei padziļināti ķīmija vai lauksaimniecības pamati)
    Saite uz C mācību plānu

Visās izglītības programmās 1.svešvaloda – angļu valoda, visi skolēni apgūst vācu un krievu valodu.