Ziedo atbalsta biedrībai

Biedrības darbības mērķi:

  • Rīgas 49.vidusskolas mācību procesa pilnveidošana;
  • Rīgas 49.vidusskolas pedagogu izglītības līmeņa celšana;
  • Rīgas 49.vidusskolas skolēnu jaunrades un ārpusklases nodarbību, sporta un mākslinieciskās pašdarbības sekciju, vides un veselības programmu atbalstīšana;
  • Rīgas 49.vidusskolas restaurācijas un labiekārtošanas darbu atbalstīšana, materiāli tehniskās bāzes papildināšana;
  • Rīgas 49.vidusskolas skolēnu, viņu vecāku sadarbības veicināšana ar skolotājiem un skolas personālu.

 

Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Tas nozīmē, ka ziedojot biedrībai, privātpersonas un uzņēmumi var saņemt likumos noteikto ienākuma nodokļa atlaidi.

Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi

 

 

Bankas rekvizīti ziedojumiem

Biedrība “Rīgas 49.vidusskolas atbalstam”

Reģ.nr. 40008045916

AS “SEB banka”

Konts LV64UNLA0050011053722