Ziedo tieši skolai

Jā vēlaties ziedot tieši skolai, tad jāņem vērā, ka skola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, skolai pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas ir jāsaņem atļauja no skolas dibinātāja. Tāpēc pirms dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas sazinieties ar skolu. Pēc atļaujas saņemšanas no skolas dibinātāja, mēs Jūs informēsim par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.