Rīgas 49.
vidusskolai
103 gadi!
Augsim tēvijai,
patiesībai, gaismai
un dailei!