IT skolā

Rīgas 49.vidusskolā lieto Office 365 (tagad Microsoft 365). page image

Tāpat kā visās Rīgas pilsētas skolās, skolēniem un skolotājiem tiek piešķirta e-pasta adrese lietotājs_vārds@edu.riga.lv un parole, kas nodrošina bezmaksas piekļuvi Office 365 lietotnēm darbam skolā un mājās, datoros un mobilajās ierīcēs. Lietotājvārdu un paroli izsniedz skolā.
Lai pēc lietotājvārda un paroles saņemšanas, pieslēgtos un bez maksas iegūtu Office 365 lietotnes, skatīt Rīgas domes IT centra instrukciju.

Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai tiešsaistē izmantojam Microsoft Teams. page image


Izglītības procesu skolā organizē, izmantojot tiešsaistes elektronisko skolvadības sistēmu – “E-klase”.  page image

Pamatiespējas, lietojot E-klasi:

  • redzēt vērtējumus visos mācību priekšmetos;
  • lasīt skolotāju ziņojumus - uzvedības ierakstus, piezīmes, atgādinājumus;
  • sekot līdzi mācību priekšmetu un stundu sarakstam;
  • redzēt mājasdarbu uzdevumus;
  • sekot līdzi stundu tēmām; sazināties ar skolotājiem.

Vairāk informācijas https://www.e-klase.lv

Ej uz skolu ar vieglu somu! page image

Jo soma apvieno ne tikai tradicionālās e-grāmatas, drukajāmās un interaktīvās darba lapas, metodiskos līdzekļus, bet arī mūsdienīgas un interaktīvas mācību tēmas, informatīvus un zinātniski precīzus video, izzinošas un dinamiskas ilustrācijas, pašpārbaudes jautājumus un uzdevumus. Rīgas 49.vidusskolā Soma.lv lieto jau vairākus gadus, abonējot šo mācību platformu visiem skolēniem un skolotājiem. Šajā laikā esam pieredzējuši mācību platformas izaugsmi, laika gaitā tai kļūstot par nozīmīgu mācību.

Mūsu skolas skolotājus īpaši piesaista soma.lv viedgrāmata, kas saturiski balstās uz laikā pārbaudītiem mācību līdzekļiem, kurus lietojām vēl drukātā veidā. Viedgrāmata formas un iespēju ziņā ir mūsdienīgs elektronisks mācību rīks gan skolotājiem, gan skolēnu pašvadītām mācībām.

Lai izmantotu pilnu soma.lv funkcionalitāti, Rīgas 49.vidusskolas skolēni var pieslēgties ar e-klases lietotājvārdu un paroli.

Digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv page imagepiedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejams pareizās atbildes skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām.

Rīgas 49.vidusskolas skolēni, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, var izmantot pilnu uzdevumi.lv funkcionalitāti. Pieslēgšanās ar e-klases lietotājvārdu un paroli.

page imageRīgas 49.vidusskola skolotājiem un skolēniem abonē letonika.lv ar Lasītavu. Pieslēgšanās ar e-klases lietotājvārdu un paroli.

Update cookies preferences