Iesniegumi


Iesniegums par uzņemšanu 10. klasē


Uzņemšanas iesniegums 1. - 9. klasē


Iesnieguma veidlapa pretendentiem uz 1. klasi

Iesnieguma pielikumā jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija!

Update cookies preferences