Kā iestāties 10. klasē

Lai iestātos Rīgas 49.vidusskolas 10.klasē 2021./22.mācību gadā, jānokārto vienotais kombinētais iestājpārbaudījums, ko organizēs Rīgas domes  izglītības, kultūras un sporta departaments. Konkrētāka informācija būs pieejama vēlāk. Iestājpārbaudījuma rezultāts būs pamats pretendentam piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā vidējās izglītības programmas virzienā.
page image


Mācību plānu skaties: UZZINI/IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS/VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA


Uzņemšanas noteikumi

2020