Ziedo atbalsta biedrībai

Jūs varat atbalstīt skolu, veicot naudas pārskaitījumu uz biedrības “Rīgas 49.vidusskolas atbalstam” vai skolas bankas kontu, dāvinot skolai nepieciešamas lietas, sniedzot skolai pakalpojumu. Ziedo biedrībai “Rīgas 49.vidusskolas atbalstam” .

Bankas rekvizīti ziedojumiem:

Biedrība “Rīgas 49.vidusskolas atbalstam”
Reģ.nr. 40008045916
AS “SEB banka”
Konts LV64UNLA0050011053722

Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Tas nozīmē, ka ziedojot biedrībai, privātpersonas un uzņēmumi var saņemt likumos noteikto ienākuma nodokļa atlaidi. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi.

Ja vēlaties ziedot tieši skolai, tad jāņem vērā, ka skolai pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir jāsaņem atļauja no skolas dibinātāja. Skolai atļauju sniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Tāpēc pirms dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas sazinieties ar skolu. Pēc atļaujas saņemšanas mēs Jūs informēsim par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.