Atbalsta biedrība

Biedrība „Rīgas 49.vidusskolas atbalstam” reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2005.gada 15. martā. Nodibināta uz nenoteiktu laiku. Biedrība saņemtos ziedojumus izlieto saskaņā ar biedrības darbības mērķiem:
    • Rīgas 49.vidusskolas mācību procesa pilnveidošanai;
    • Rīgas 49.vidusskolas pedagogu izglītības līmeņa celšanai;
    • Rīgas 49.vidusskolas skolēnu jaunrades un ārpusklases nodarbību, sporta un mākslinieciskās pašdarbības sekciju, vides un veselības programmu atbalstīšanai;
    • Rīgas 49.vidusskolas restaurācijas un labiekārtošanas darbu atbalstīšanai, materiāli tehniskās bāzes papildināšanai;
    • Rīgas 49.vidusskolas skolēnu, viņu vecāku sadarbības veicināšanai ar skolotājiem un skolas personālu.


Pa šiem  gadiem Biedrības līdzekļi tika izlietoti saskaņā ar Statūtiem.
Audzēkņu  mācības procesa pilnveidošanā un izglītības līmeņa celšanā:
    • Izdevumi datorklases uzturēšanai un labiekārtošanai;
    • Izdevumi skolēnu apmācībā Young Enterprice Latvija un Junior Achieverment;
    • Izdevumi autobusu apmaksai labāko skolēnu ekskursijām;
Pedagogu izglītības līmeņa celšanai:
    • Izdevumi semināru rīkošanai;
Audzēkņu ārpusklases nodarbību, sporta, mākslinieciskās pašdarbības atbalstīšanā:
    • Izdevumi  skolēnu ārpusklases darbu organizēšanai;
    • Izdevumi dejotāju tautas tērpu  un kora dalībnieku tērpu iegādei;
    • Izdevumi dalībai skolu Dziesmu svētkos;   
    • Izdevumi sporta inventāra un sporta apģērbu iegādei skolas basketbola komandām;
    • Izdevumi vasaras EKO nometnes organizēšanai;
    • Izdevumi dalībai Starptautiskajās sacensībās Ulenurme, Igaunijā no 02.04.-04.04.2009.;
    • Izdevumi dalībai Pasaules Čempionātā basketbolā Stambulā, Turcijā no 03.05.-11.05.2009.;
    • Izdevumi dalībai skolu pasaules sacensībās basketbolā Francijā 2015.gadā;
Skolas labiekārtošanas darbu atbalstīšanā, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā:
    • Izdevumi akustiskā komplekta iegādei un uzstādīšanai;
    • Izdevumi mūzikas instrumentu un skandas iegādei dalībnieku piesaistīšanai;
    • Izdevumi skolas bibliotēkas darba pilnveidošanai;
    • Izdevumi skolas zvana ierīkošanai;
Audzēkņu, to vecāku sadarbības veicināšanā ar skolas personālu:
    • Izdevumi labāko skolēnu apbalvošanai;
    • Izdevumi skolas svētku organizēšanā;
    • Izdevumi skolas 85.gadu jubilejas rīkošanai;

Biedrība „Rīgas 49.vidusskolas atbalstam”
Valdes priekšsēdētāja
Regīna Zaltane

Update cookies preferences