Skolas attīstības plāns


Attīstības plāns

2018-2021


Pašnovērtējuma ziņojums

2019