Kā iestāties 1. klasē

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) informatīvais materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

page imagepage image

“Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

Informācija par skolu mikrorajoniem atkarībā no bērna deklarētās dzīvesvietas pieejama šeit RD IKSD iestāžu katalogs (riga.lv).

Aicinām pieteikumus parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt skolā vienā no šādiem veidiem:

1. izmantojot savu darba vietu portālā Latvija.lv – vecākiem, kam ir aktivizēts oficiālās e-adreses konts (papildu informācija pieejama šeit Latvijas valsts portāls),

2. nosūtīt uz skolas e-pastu.

Ja vecākam nav iespējams dokumentu parakstīt ar drošu e-parakstu, vecāks var ierasties skolā klātienē, iepriekš vienojoties par laiku un kārtību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un saskaņā ar saistošo noteikumu 10., 11. un 12. punktu pieteikums tiek reģistrēts klātienē.

Iesnieguma veidlapu pretendentiem uz 1.klasi atradīsiet te.

Iesnieguma pielikumā jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija!

Update cookies preferences