Projekti

Erasmus + projekts "Expanding learning mobility to new audiences through school – civil society partnerships"

no 2020. gada novembra līdz 2022.gada novembrim.
10.-11. klašu skolēni, trīs skolas skolotāji. Projekta koordinators: Ieva Ērika Šmite
Latvija, Spānija, Francija un Beļģija
ir izstrādāt ceļvedi individuālajām skolēnu apmaiņas programmām, jauniešiem no sociāli maznodrošinātām grupām.

Plānojam, ka 2022. gadā 12 skolēni  (3 no katras dalību valsts) dosies 2 mēnešu garā apmaiņā, ko finansē Erasmus + programma. Notiks starptautiskas skolotāju mācības un projekta atbalsta pasākumi katrā no dalībvalstīm. Uzskatām, ka ilgtermiņā projekts “Expanding Learning Mobility to New Audiences through school-civil society partnerships” veicinās skolēnu mobilitātes pieejamību un attīstību visā Eiropā.


PuMPuRS - Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

03.2017. – 12.2022.
skolēni no 5. līdz 12. klasei.
ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Rīgas 49.vidusskola uzsāka darbību šajā projektā 2019./2020.mācību gadā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Skolā galvenā aktivitāte ir pedagogu un atbalsta personāla (psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs) konsultācijas skolēniem atbilstoši individuāli izstrādātam atbalsta plānam. Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts skolēniem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c.


ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2017. gada oktobra līdz 2022. decembrim
Projekta koordinators: Dzintra Krastiņa; sākumskolas un pamatskolas skolotāji, sadarbības partneru pedagogi, 1.- 9. klašu skolēni.
Latvijas skolas

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolā ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, nodrošinot to, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kas traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus.


Eiropas Parlamenta vēstnieku skola

no 2017. gada februāra
Skolotāja - Ieva Šmite,Aina Babre, 9-12.klašu skolēni, skolēnu pašpārvalde
25 Latvijas skolas

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas uzdevumā mūsu skolas 11. b klases skolnieces Leina Lazdiņa un Elizabete Sināte izveidoja Pilsoniskuma portfolio un aizsūtīja to uz Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā. Viņu izveidoto ideju portfolio ekspertu komanda izmantos tālākai attīstībai, radot PILSOŅA PORTFOLIO, kas tiks izplatīts visām Latvijas skolām (elektroniskā formātā). Balvā kā uzvarētāji Rīgas 49.vidusskolas 2 skolēni un viens skolotājs šogad brauks uz Eiropas Jaunatnes dienām Strasbūrā, Francijā, 1-2.jūnijā, lai piedalīties EUROSCOLA – interaktīvā plenārsēdes simulācijā Eiropas Parlamentā Strasbūrā un Jaunatnes dienās EYE 2018


Update cookies preferences