Skolēnu pašpārvalde

Rīgas 49. vidusskolas Skolēnu pašpārvalde ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Tā līdzdarbojas skolas darba organizēšanā.

Pašpārvaldi veido 5.-12. klašu aktīvie skolēni. Skolēnu pašpārvaldes uzdevums ir veidot skolas skolēnu sabiedrisko ikdienu, pārstāvēt skolēnu intereses, uzklausīt gan skolēnu, gan skolotāju viedokļus, censties realizēt idejas vai risināt radušās problēmas, organizēt un iesaistīties skolas pasākumos, skolas tradīciju saglabāšanā.

Divas vai trīs reizes mēnesī notiek sapulces, kuru laikā tiek izrunāti visi jaunumi, aktuālā informācija, sadalīti darbi tuvākajiem pasākumiem.

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Anete Katrīna Breikša 12.b klase.

Skolēnu pašpārvaldes darba konsultanti I.Šmite.

Skolēnu avīze "Jaunā Elpa"2. semestra izdevums

Update cookies preferences