Pastāvēs, kas pārmainīsies

Doma par skolas logo maiņu radās, rakstot skolas attīstības plānu 2018.gadā. To saistījām ar skolas 100 gadu jubilejas atzīmēšanu.

Pirmie jaunā logo ideju meti materializējās vizuālās mākslas stundās  skolotājas Ramonas Kārnupes Zīvertes vadībā.  Vēlāk skolotāju un Skolas padomes lokā izkristalizējās logo zīmes piemēri,  kurus grafiskā dizainere Arta Citko transformēja gala variantā.

page image


Mājaslapā atrodiet skolas 100 gadu vēstures laika skalu, kuru līdz simtgades svinībām š.g. septembrī un arī pēc tam papildināsim ar seniem un ne tik seniem notikumiem, un laika zīmēm saistībā ar skolu.

Lai skolas logo un mājaslapas pārvērtības ir kā pamudinājums nepārstāt domāt par savu skolu, kura aug, mainās un patur vērtīgo, kas 100 gados skolā noticis.

Skolas direktors Imants Mednis