Uzņemšana 10.klasē

Rīgas 49. vidusskolas 10. klases uzņemšanas konkursa rezultāti


Matemātikas virziens         Matemātikas virziena rezerves saraksta papildinājums (17.06.2022.)

Sociālo zinātņu virziens     Sociālo zinātņu virziena rezerves saraksta papildinājums (17.06.2022.)

Dabaszinātņu virziens        Dabaszinātņu virziena rezerves saraksta papildinājums (17.06.2022.)


Uz brīvajām vietām telefoniski aicināsim rezervistus un turpināsim dokumentu pieņemšanu.


Jāuzrāda Rīgas vienotā iestājpārbaudījuma kodu lapa. 

Jāiesniedz:

1) vecāka iesniegums (uz skolas izveidotās veidlapas .doc vai .pdf),

2) apliecības par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālus),

3) medicīnisko karti (026/u veidlapa)


Lai pretendētu konkursam uzņemšanai 10.klasē, vērtējumi sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm un vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.