Uzņemšana 10.klasē

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Skolēna, kurš nokārtojis iestājpārbaudījumu, vecākam vai likumīgajam pārstāvim līdz 16. jūnijam, jāiesniedz iesniegums un apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas: skolā (15.06. plkst. 9.00-16.00, 16.06. plkst. 9.00-16.00) vai elektroniski (elektroniski parakstīts) uz r49vs@riga.lv 
Iesnieguma veidlapa .pdf 
Iesnieguma veidlapa .doc


17.06. plkst. 12.00 paziņosim konkursa rezultātus skolas mājas lapā.


Konkursu izturējušie skolēni vai viņu vecāki 17. jūnijā plkst. 13.00-17.00 un 18. jūnijā plkst. 10.00-15.00 skolā iesniedz

  • medicīnisko karti (026/u veidlapa)
  • uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.


Uzņemam skolēnus 10.klasēs 2021./2022.mācību gadā matemātikas, valodu un dabaszinātņu virzienos.


Visa informācija --> Uzzini/Iestāties/Kā iestāties 10.klasē

page image